Inštrukcije šolskih predmetov za osnovnošolce in srednješolce

Naj dobri rezultati v šoli postanejo rutina!

Kdaj na inštrukcije?

Kadar so v znanju luknje, ki jih sami ne morete nadoknaditi. Kadar aktualne snovi ne razumete (šolska razlaga ni dovolj, iz učbenika se ne znajdete dovolj). Če se želite naučiti, kako se sploh učiti posamezen predmet.

Kako potekajo inštrukcije?

Individualno, priporočamo pa tudi inštrukcije v paru ali trojki (npr. s sošolci), kadar imajo učenci podobne težave oz. želje. Snov razložimo na jasen in enostaven način, vas opremimo z dodatnimi nalogami, tudi na spletu z aplikacijo Quizlet. Učimo vas, kako se učiti.

Redne ali občasne inštrukcije

Odločite se lahko za redne tedenske inštrukcije ali pa inštrukcije po potrebi - pred ocenjevanji ali kadar potrebujete dodatno razlago šolske snovi.

Pripravljamo na maturo, popravne izpite

Kadar so v znanju velike luknje ali kadar je časa malo, se inštrukcije izkažejo za pametno rešitev. Sistematično in razumljivo razložimo snov, učence založimo z dodatnimi nalogami, opozorimo jih na pogoste trike v nalogah. Tako učenci v najkrajšem času maksimalno napredujejo.

Predmeti

Slovenščina

Dobro znanje maternega jezika je podlaga za razumevanje drugih ljudi, pisanih besedil in seveda tudi za izražanje lastnih misli, idej, čustev, mnenj. Prav tako je podlaga za usvajanje drugih znanj (predmetov), saj učenje kateregakoli predmeta poteka na podlagi maternega jezika.

Če ima učenec težave s slovenščino, bo imel težave tudi pri reševanju besedilnih nalog pri matematiki in kasneje pri drugih naravoslovnih predmetih. Težko se bo samostojno učil (npr. zgodovino, zemljepis), če prebranega besedila ne bo dobro razumel, znal izluščiti bistva, na kratko obnoviti besedila.

Na inštrukcijah tako poleg utrjevanja redne snovi sploh pri mlajših učencih krepimo znanje slovenskega jezika na podlagi branja in razumevanja besedil, odgovarjanja na vprašanja, pisanja obnov itd.

Pripravljamo tudi na NPZ-je in maturo.

Angleščina

Angleški jezik je jezik, ki ga govori največ ljudi na svetu, je svetovni jezik, lingua franca. Tekoče znanje angleščine je, sploh za mlajše generacije, ki šele vstopajo na trg dela oz. so še v procesu šolanja, pogoj za uspešno kariero na praktično kateremkoli področju.

Angleščina nas spremlja praktično na vsakem koraku in temu se je prilagodila tudi zahtevnost učne snovi v šoli. Učenje se začne že v prvem razredu, v 9. razredu se od učencev pričakuje doseganje znanja na ravni A2 (se znajdejo v vsakodnevnih situacijah na osnovni ravni), na koncu srednje šole pa B1 oz. za gimnazijce B2. Stopnja B pomeni, da smo postali avtonomni govorci tujega jezika.

Učenje tujega jezika pa je dolgotrajen proces, tek na dolge proge. Znanje se nalaga kot opeke pri gradnji hiše in če vmes opeke manjkajo, hiša prav gotovo ne bo trdna in stabilna. Ko je takih lukenj preveč, je potrebno čim prej poiskati pomoč in jih zakrpati.

Matematika

Matematika je eden od predmetov, kjer se znanje nadgrajuje. Luknje na nižjih nivojih znanja nam zato onemogočajo razumevanje in znanje snovi na višjih nivojih. Že slabo znanje poštevanke pomeni težave pri vsaki snovi. Pa ulomki, lastnosti trikotnikov, deljivost števil itd. Vsaka “prešpricana” snov nas prej ali slej udari po glavi.

Poleg tega je matematika predmet, ki zahteva logično razmišljanje. Če želimo uspešno reševati naloge, je strategija učenja na pamet brez razumevanja slaba strategija.

Rutinine učiteljice poznamo učni načrt posameznih razredov/letnikov in (minimalne) standarde znanja, ki jih vsak razred/letnik zahteva. Jasno in razumljivo razložimo snov, jo povežemo z že obstoječim znanjem, potrpežljivo vztrajamo z učencem, da znanje osvoji in ga založimo z gradivom za utrjevanje. Poleg tega spodbujamo sposobnosti logičnega sklepanja in povezovanja znanj z različnih snovi (in drugih predmetov).

Inštruiramo osnovnošolce in srednješolce, pripravljamo na NPZ-je, maturo, popravne izpite.

Nemščina

Inštrukcije nemščine so na voljo učencem v osnovni in srednji šoli, pripravljamo pa tudi na maturo.

Rutinine učiteljice poznamo učni načrt posameznih razredov/letnikov in (minimalne) standarde znanja, ki jih vsak razred/letnik zahteva. Jasno in razumljivo razložimo snov, jo povežemo z že obstoječim znanjem, potrpežljivo vztrajamo z učencem, da znanje osvoji in ga založimo z gradivom za utrjevanje.

Uporabljamo aplikacijo Quizlet, ki olajša učenje, pri razlagi snovi pa sledimo komunikacijskemu pristopu in najnovejšim spoznanjem o učenju tujega jezika.

Fizika

Rutinine učiteljice poznamo učni načrt posameznih razredov/letnikov in (minimalne) standarde znanja, ki jih vsak razred/letnik zahteva. Jasno in razumljivo razložimo snov, jo povežemo z že obstoječim znanjem, potrpežljivo vztrajamo z učencem, da znanje osvoji in ga založimo z gradivom za utrjevanje. Poleg tega spodbujamo sposobnosti logičnega sklepanja in povezovanja znanj z različnih snovi (in drugih predmetov).

Inštruiramo osnovnošolce in srednješolce, pripravljamo na NPZ-je, maturo, popravne izpite.

Kemija

Rutinine učiteljice poznamo učni načrt posameznih razredov/letnikov in (minimalne) standarde znanja, ki jih vsak razred/letnik zahteva. Jasno in razumljivo razložimo snov, jo povežemo z že obstoječim znanjem, potrpežljivo vztrajamo z učencem, da znanje osvoji in ga založimo z gradivom za utrjevanje. Poleg tega spodbujamo sposobnosti logičnega sklepanja in povezovanja znanj z različnih snovi (in drugih predmetov).

Inštruiramo osnovnošolce in srednješolce, pripravljamo na NPZ-je, maturo, popravne izpite.

Cenik

60 min

28 na udeleženca
  • 1 udeleženec

60 min

21,5 na udeleženca
  • 2 udeleženca

60 min

17,5 na udeleženca
  • 3 udeleženci

45 min

21,5 na udeleženca
  • 1 udeleženec

45 min

16 na udeleženca
  • 2 udeleženca

45 min

13,5 na udeleženca
  • 3 udeleženci

Naša ekipa

Mnenja