V Rutini poučujemo angleščino, nemščino, italijanščino in francoščino. Po želji organiziramo tudi tečaje drugih jezikov. Poučujemo tudi slovenščino za tujce.

Angleščina

SPLOŠNA ANGLEŠČINA

Zanimive, življenjske teme, enakomeren poudarek na vseh veščinah sporazumevanja, pregledno zbrana slovnica in besedišče na koncu učbenika, dovolj dodatnega materiala za samostojno utrjevanje.

Na voljo za vse stopnje, od začetnikov do tistih, ki bi želeli le še piko na i.

Delamo po programih:

New English File, od stopnje beginner do advanced.

face2face, od stopnje beginner do stopnje advanced.

POSLOVNA ANGLEŠČINA

Glavni cilj programa Business Result je, da udeležencem pomaga učinkovito komunicirati v poslovnih situacijah, ki so tako formalne narave (mednarodne konference, sestanki, telefonski pogovori s strankami itd.) kot tudi neformalne narave (znotraj samega podjetja). Ključni poudarek je na veščini ustnega komuniciranja; na samozavesti ter pravilnosti in bogatenju jezikovnih struktur. V vsakem poglavju prdelamo eno slovnično strukturo, program pa po želji obogatimo tudi z različnimi oblikami pisnega izražanja (pisanje formalnega/neformalnega e-maila, pritožbe, vabila, zahvale, poročila). Teme, ki jih program zajema, se obravnavajo na podlagi resničnih podjetij in organizacij.

OBSEG

Program na eni stopnji je sestavljen iz 15 poglavij, vsako poglavje obravnava drugo temo. Načrtovan obseg je 4 ur na poglavje, z možnim dodatkom 2-3 ur samostojnega dela, tudi na podlagi dodatnega gradiva, ki ga pripravi učiteljica. Program na eni stopnji torej obsega cca 60 pedagoških ur tečaja in 30-45 ur možnosti za samostojno delo.

Business Result, od stopnje beginner do stopnje advanced.
PROGRAMI PO MERI

Za gostinstvo in turizem ter storitveni sektor poiščemo že obstoječ program, ki bi ustrezal naročniku, oz. pripravimo program po meri.

PRIPRAVE NA CERTIFIKATE (CAMBRIDGE CERTIFICATES)

Pripravljamo na certifikate Cambridge English (FCE, CAE, CPE) in vam uredimo vse potrebno za opravljanje izpita.


Nemščina

SPLOŠNA NEMŠČINA

Komunikacijsko usmerjen program Schritte International new je namenjen odraslim na začetnih stopnjah znanja (stopnja A1, A2 in B1). Aktualne teme, poudarek na vseh veščinah komunikacije, pregledno zbrano novo besedišče in slovnica in cel kup dodatnih vaj omogočajo hiter napredek v znanju in njegovo aktivacijo.

Delamo po programu Schritte internatonal neu, od stopnje A1 do B1.

POSLOVNA NEMŠČINA

Kombinacija splošnega in poslovnega jezika, zbrana v 10 zanimivih poglavij z aktualnimi temami in nalogami, ki aktivirajo vse veščine komunikacije. Program je namenjen učencem na začetnih stopnjah znanja (stopnja A1, A2 in B1), obsega približno 50 pedagoških ur tečaja in še dodatnih 20 ur domačega dela.

Delamo po programu Alltag, Beruf & Co. od stopnje A1 do B1.

PROGRAMI PO MERI

Za vas pripravimo tečaj poslovne nemščine po meri. Lahko gre za krajši tečaj (15-20 ur), na katerem zaposlene opremimo z osnovnimi frazami in preko igre vlog in situacij aktiviramo, da se znajdejo v pogostih situacijah na delovnem mestu tudi v nemščini (npr. na recepciji, v strežbi itd.) Pripravimo tudi daljše tečaje, na katerih se tečajniki temeljiteje usposobijo za komuniciranje v nemščini. Takšni tečaji obširneje pokrivajo besedišče in slovnico, preko bralnih, slušnih in konverzacijskih aktivnosti pa jih utrdimo v praksi.


Prispevek je napisala: Tina