E-naslov

info@rutina.si

Telefon

031 526 854
 

Priprave na certifikate iz nemščine Goethe-Zertifikat

Spričevalo o opravljenem izpitu Goethe-Zertifikat (lahko se ga pridobi na stopnjah A1 do C2, imenuje se tudi Kleines Deutches Sprachdiplom ali Großes Deutsches Sprachdiplom) velja po vsem svetu kot priznano dokazilo o uspešnem znanju nemščine. Certifikati vam omogočajo študij in delo v tujini.

Goethe Institut je ustanovni član Združenja evropskih jezikovnih testatorjev (ALTE). Zavzemajo se za razvoj in uveljavljanje kakovostnih standardov. Od leta 2003  delujejo kot nevladna organizacija in so del Sveta Evrope. Od leta 2006 imajo tudi status svetovalne ustanove pri Združenih narodih.

Spričevala Goethe-Instituta imajo neomejeno veljavnost in nikoli ne pretečejo.

V Sloveniji lahko izpit opravljate neposredno na Goethe Institutu ali Goethe centrih, lahko pa tudi pri sodelujočih partnerjih za izvajanje izpitov, ki sta Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza in Filozofska fakulteta Maribor. Priprave na izpit pa potekajo tudi v Rutini!

KOMU JE NAMENJEN IZPIT GOETHE INSTITUTA A1: START DEUTSCH?

Goethe Zertifikat A1 je namenjen osebam, ki se želijo prijaviti za delo kot au-pair v Nemčiji, kot jezikovno dokazilo za vizo za priselitev zakonskega partnerja, kot dokazilo znanja na osnovni ravni A1. Potrjuje čisto preprosta jezikovna znanja. Priporoča se starost nad 16 let.

Izpit je sestavljen iz 4 delov.

 • Bralno razumevanje: besedila, kot so na primer kratki zapisi, mali oglasi, opozorilne table, obvestila. Rešujete naloge, povezane s takšnimi besedili. Traja 25 min.
 • Pisni del: izpolnjujete enostavne obrazce in napišete kratko osebno besedilo v zvezi z vsakdanjo situacijo. Traja 20 min.
 • Slušno razumevanje: poslušate kratke vsakdanje pogovore, telefonska sporočila ali javna obvestila po zvočnikih. Rešujete naloge, povezane s takšnimi besedili. Traja 20 min.
 • Ustni del: predstavite se skupini, zastavljate in odgovarjate na vprašanja iz vsakdanjega življenja ter nekoga iz skupine za nekaj prosite. Traja 15 min.

KOMU JE NAMENJEN IZPIT GOETHE INSTITUTA A2?

Goethe Zertifikat A2 je namenjen osebam, ki želijo dokazati osnovno znanje nemščine na stopnji A2. Priporoča se starost nad 16 let.

Izpit je sestavljen iz 4 delov.

 • Bralno razumevanje: besedila, kot so na primer kratki časopisni članki, elektronska sporočila, oglasi, javni opozorilni napisi. Rešujete naloge, povezane s takšnimi besedili. Traja 30 min.
 • Pisni del: pišete sporočila, ki se nanašajo na neposredno življenjsko okolje. Traja 30 min.
 • Slušno razumevanje: poslušate vsakdanje pogovore, napovedi in intervjuje z radia, glasovna sporočila s telefona, javna obvestila. Rešujete naloge, povezane s takšnimi besedili. Traja 30 min.
 • Ustni del: postavljate in odgovarjate na vprašanja o vas, pripovedujete o svojem življenju, s sogovornikom se dogovorite ali načrtujete določeno skupno stvar. Traja 15 min.

KOMU JE NAMENJEN IZPIT GOETHE INSTITUTA B1?

Goethe Zertifikat B1 je namenjen osebam, ki se želijo pripravljati za študij v Nemčiji, želijo živeti in delati v Nemčiji ter dokazati svoje znanje na stopnji B1. Priporoča se starost nad 16 let.

Izpit je sestavljen iz 4 delov.

 • Bralno razumevanje: berete zapise z blogov, elektronska sporočila, oglase in pisna navodila. Razumete glavne informacije, pomembne podrobnosti ter stališča in mnenja. Traja 65 min.
 • Pisni del: pišete osebna in uradna elektronska sporočila in pisma ter pisno izražate svoje mnenje v forumskem prispevku. Traja 60 min.
 • Slušno razumevanje: poslušate obvestila, kratke govore, neformalne pogovore ter razprave z radia. Razumete glavne izjave in pomembne podrobnosti. Traja 40 min.
 • Ustni del: s sogovorniki govorite o vsakdanje temi. Odzivate se na vprašanja, izražate svoje mnenje in dajete predloge. Po lastni izbiri predstavite vsakdanjo temo in v zvezi z njo odgovarjate na vprašanja. Traja 15 min.

KOMU JE NAMENJEN IZPIT GOETHE INSTITUTA B2?

Goethe Zertifikat B2 je namenjen osebam, ki se želijo pripravljati za študij v Nemčiji, želijo pri prošnji za delovno mesto dokazati napredno znanje nemščine, se pripraviti na dejavnosti na področju zdravstva v Nemčiji in dokazati svoj učne uspeh na ravni B2. Priporoča se starost nad 16 let.

Izpit je sestavljen iz 4 delov.

 • Bralno razumevanje: berete različna besedila, kot so forumski prispevki, članki iz časopisov in revij, komentarji in predpisi. Razumete glavne informacije, pomembne podrobnost ter stališča, mnenja in pravila. Traja 65 min.
 • Pisni del: v forumskem prispevku pisno izražate in utemeljujete svoje mnenje o aktualni družbeni temi. Polet tega napišete formalno sporočilo s poklicnega področja. Traja 75 min.
 • Slušno razumevanje: poslušate intervjuje, govore, pogovore in druga izražanja iz vsakdanjega življenja ter radia. Razumete glavne izjave in pomembne podrobnosti. Traja 40 min.
 • Ustni del: kratek čas govorite o določeni temi ter so o njej pogovarjate s svojim sogovornikom. Izmenjujete argumente. Traja 15 min.

KOMU JE NAMENJEN IZPIT GOETHE INSTITUTA C1?

Goethe Zertifikat C1 je namenjen osebam, ki se želijo pripravljati za študij v Nemčiji, želijo za delo dokazati znanje nemščine na visoki stopnji, se pripraviti na dejavnost na področju medicine ter dokazati svoje znanje na stopnji C1. Priporoča se starost nad 16 let.

Izpit je sestavljen iz 4 delov.

 • Bralno razumevanje: berete besedila iz poljudnoznanstvenih knjig, komentarje, recenzije, poročila. V nalogah, ki se nanašajo nanje, pokažete, da lahko obvladujete večje količine besedil, pri čemer med drugim pišete izvlečke. Traja 70 min.
 • Pisni del: v dobro strukturiranem besedilu se izčrpno razpišete o neki temi. V zvezi s tem dobite informacije v obliki grafike. Traja 80 min.
 • Slušno razumevanje: poslušate telefonske in druge pogovore, intervjuje ali radijska poročila. Delate si zapiske in razporejate izjave. Traja 40 min.
 • Ustni del: sestavljen je iz dveh delov. V prvem delu zavzamete stališče o kratkem besedilu. V drugem delu se pogovarjate s svojim sogovornikom, skupaj poskušata sprejeti odločitev ali najti rešitev. Traja 10 ali 15 min.

KOMU JE NAMENJEN IZPIT GOETHE INSTITUTA C2?

Goethe Zertifikat C2 je namenjen osebam, ki se želijo študirati ali raziskovati v Nemčiji, poučevati na šoli v Nemčiji ter dokazati svoje znanje na stopnji C2. Priporoča se starost nad 18 let.

Izpit je sestavljen iz 4 delov. Naloge pri pisnem modulu, ki so povezane z literaturo, sestavlja Goethe Institut skupaj z Univerzo v Münchnu.

 • Bralno razumevanje: berete poljudnoznanstvena besedila, komentarje, reportaže in oglase ter pri vseh rešujete različne naloge. Besedila razumete brez napora, tudi če so abstraktna ali vsebinsko in jezikovno kompleksna, ter znate obenem razbrati implicitne pomene. Traja 80 min.
 • Pisni del: po delih preoblikujete kratko poročilo in na podlagi splošne ali z literaturo povezane teme napišete besedilo, ki je kot pismo bralca ali recenzija knjige dobro strukturirano in stilistično ustrezno. Na izbiro sta dve splošni temi in po ena tema pri obeh knjigah s seznama literature. Od štirih možnih tem obdelate eno. Traja 80 min.
 • Slušno razumevanje: poslušate poročila in reportaže iz medijev, neformalne pogovore ter intervjuje s strokovnjaki v naravni hitrosti govorjenja ter pri vseh rešujete različne naloge.. Traja 35 min.
 • Ustni del: govorite o kompleksnejši temi, pri čemer ob vprašanjih podrobno pojasnjujete svojo argumentacijo. V pogovoru za in proti razpravljate o nadaljnji temi, pri čemer zastopate svoje mnenje, se odzivate na nasprotne argumente ter poskušate sogovornika prepričati o svojem stališču. Traja 15 min.

IZPITNI ROKI

Izpitni roki so trenutno razpisani dvakrat na leto: junija in oktobra. Rok za prijavo je približno tri tedne pred samim izpitom. Prijava je zavezujoča. Izpiti so sestavljeni iz štirih delov: bralno, slušno in pisanje razumevanje ter ustno izražanje. Izpit se po vsem svetu izvaja in ocenjuje enotno. Module lahko opravljate posamezno ali v kombinaciji. Posamezna spričevala o štirih modulih ustrezajo skupnemu spričevalu. Rezultati so znani štiri do šest tednov po ustnem delu izpita. 

PRIPRAVE NA IZPIT

V Rutini vas sistematično in učinkovito pripravimo na izpit.

 • priprava poteka na podlagi reševanja izpitnih pol;
 • opozorimo vas na trike, ki vam pomagajo do čim boljšega rezultata;
 • priporočimo vam najučinkovitejši način reševanja posameznih nalog;
 • utrdimo slovnične strukture, ki se tekom reševanja pol izkažejo za problematične;
 • razširimo besedišče;
 • opremimo vas z vzorci pisnih izdelkov, uporabnimi frazami, jasno zastavljeno strukturo vsakega pisnega izdelka;
 • založimo vas z gradivom za samostojen trening.

Če se zanimate za opravljanje certifikata, želite oceno trenutnega znanja nemščine ali pa vas zanimajo priprave na certifikat, vam z veseljem pomagamo. Pišite nam preko kontaktnega obrazca ali se nam oglasite po telefonu.

Prispevek je napisala: Monika

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja