Pogosto se s kom zapletem v pogovor o tem, kdaj je najboljši čas za učenje tujega jezika. Nekateri zagovarjajo, da je z jezikom potrebno začeti čim bolj zgodaj, drugi pa, da je bolje počakati. Sama zagovarjam idejo, da ima vsako obdobje svoje prednosti za učenje tujega jezika. Učenje tujega jezika v odraslem obdobju ima zagotovo svoje prednosti , seveda pa tudi spodbujanje k zgodnjem učenju jezika ni brez razlogov.

Rutina spodbuja rutinsko učenje jezika celo življenje, ki se začne, ko igrivo capljamo za učiteljico, in nadaljuje skozi vsa obdobja našega življenja.

O učenju v poznejših obdobjih in prednostih učenja v odrasli dobi bomo brez dvoma še pisali, danes pa nas bo zanimalo, kaj sploh je zgodnje učenje tujega jezika in kakšne so njegove prednosti.

Kdaj je potrebno začeti, da sploh govorimo o zgodnjem učenju jezika?

Ko govorimo o zgodnjem učenju tujega jezika, imamo v mislih predšolske otroke in malčke ter malčice, ki se začnejo učiti svojega prvega tujega jezika. Učenje lahko poteka v vrtčevski skupini (včasih jezikovne šole pridemo kar v vrtec!), individualno ali skupinsko v jezikovni šoli, ali pa kar med počitnicami v okviru poletne jezikovne šole.

Pomembno je, da je otrokov prvi stik s tujim jezikom pozitiven in da je otrokova prva učiteljica ali učitelj strokovno podkovan tako na področju dela z mlajšimi kot na jezikovnem področju.**

Kakšne so prednosti zgodnjega učenja jezika?

Otroška igrivost za pravilno izgovorjavo

Morda največje prednosti zgodnjega učenja tujega jezika izhajajo iz otroške igrivosti in neobremenjenosti. Otroci navadno niso obremenjeni s popolnostjo in pravilnostjo, učenje s poskušanjem in napakami je del njihovega vsakdanjika (tako se že zelo zgodaj učijo prvega jezika, hoje, uporabe pribora, …). Še posebej se njihova neobremenjenost pokaže kot velika prednost pri učenju izgovorjave – brez težav se pačijo, pretiravajo, smejejo lastnim »napakam« in »napakam« drugih.

Zato je zgodnje učenje jezika odlično za neobremenjeno učenje pravilne izgovorjave, ki jo otrok (skupaj z zvoki, značilnimi za tuji jezik) uspešno ponotranji.

Razvijanje pozitivnega odnosa do jezika – »Rad imam angleščino in v njej sem dober!«

Predšolski otroci, ki se učijo tujega jezika v sproščenem vzdušju in ob primerni spodbudi, ne razvijejo strahu pred tujim jezikom. Jezika so otroci, ki so v tečaj vključeni že v predšolskem obdobju, ob vstopu v osnovno šolo že vajeni in imajo do njega razvit pozitiven odnos, ga dojemajo kot nekaj, v čemer so dobri, kot nekaj, kar jim predstavlja izziv in tudi zabavo. Zato je zgodnje učenje tujega jezika oblika pripravljalnice na kasnejši pouk tujega jezika v osnovni šoli (in jezikovni šoli) in kot tako odlična popotnica za nadaljnje šolanje!

Širjenje obzorij

Učenje jezika v vseh starostnih obdobjih, tudi v predšolskem, širi obzorja otrok! Otroci se poleg jezika posredno ali neposredno učijo tudi kulture, geografije, navad, pojejo, plešejo … Vsako širjenje obzorja pravzaprav pomeni večjo razgledanost otroka ter lažje in uspešnejše šolanje.

Razvijanje socialnih spretnosti

Nenazadnje pa je za vsakega predšolskega otroka tečaj tujega jezika tudi priložnost za razvijanje socialnih spretnosti. Pri tečajih, ki potekajo v skupini, otroci navežejo socialne stike, navadijo se utečenega urnika (pri poletnih šolah še pred vključitvijo v osnovno šolo okusijo počitniško-šolski ritem**), se naučijo poslušati drug drugega, se učijo drug od drugega, se učijo odgovornosti, pa tudi zabavajo.

Vsako obdobje življenja je odlično za učenje jezika

Prav vsako obdobje življenja je dobro za učenje jezika, zato izkoristimo igrivost naših najmlajših tudi za učenje jezikov!


 * Napake v izgovorjavi, slovnici (…), ki jih usvojimo v rani mladosti, je kasneje težko odpraviti, zato je dobro, da otrokom zagotovimo najboljše učitelje! Iz tega razloga v jezikovni šoli Rutina posebno pozornost namenjamo izboru učiteljev, njihovem izobraževanju ter zagotavljanju ustrezne podpore za delo z najmlajšimi.

** Vedo, kako se dan začne, kdaj je kosilo, v kateri skupini so ipd.


 Prispevek je napisala: Špela Bajželj

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja